Flybrændstof er på lige fod med diesel sundhedsskadeligt. Der kom i 2019 et studie fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som dokumenterer, at de ultrafine partikler, som udledes fra flyenes jetmotorer, kan være kræftfremkaldende for medarbejderne i lufthavnen. Ultrafine partikler kan spredes fra lufthavnen til boligområderne på Amager. Københavns Lufthavn er en af de europæiske lufthavne, som ligger tættest på centrum. I 2018 var der 266.096 afgange og landinger og fly som A319 og B737 vil normalt bruge ca. 3000 liter brændstof for at nå sin rejsehøjde.

De offentliggjorte målinger, som Google-bilen har foretaget, viser foreløbigt, at der er meget høje niveauer af ultrafine partikler i det tæt befolkede område nord for lufthavnen (Kastrup og Sundby), hvilket også er beskrevet i en artikel på Altinget.dk fra den 10. oktober 2019. Og målinger fra 2012 viser næsten tre gange så høje koncentrationer af ultrafine partikler ved Lufthavnen, som ved H.C. Andersens Boulevard, som ellers bliver betegnet som en af Danmarks mest forurenede gader.

Med to målestationer inden for Lufthavnens område, som måler på enkelte stoffer i luften og ikke måler på ultrafine partikler, er overvågningen for sparsom. Der bør måles i de nærliggende boligområder, og der bør måles for flere stoffer. Dertil er der tvivl om, hvorvidt de grænseværdier for luftforurening, som EU er blevet enige om, er sat alt for højt i forhold til, hvad der potentielt har skadelig effekt på helbredet.

Luftforurening antages at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald om året i Danmark, og i København antages 550 mennesker at dø for tidligt på grund af luftforurening. I Københavns Kommunes strategi for Ren Luft opgøres luftforurening til at være skyld i omkring 600.000 sygedage, og de samlede sundhedsomkostninger i 2010 viser, at luftforureningen i København kostede samfundet 4 mia. kr.

Henvisninger:
Revurdering af miljøgodkendelse – Vilkår om luftforurening, 14. juli 2008
CPHs årsrapport om luftforurening 2018