Støjen fra Lufthavnen er hovedsagelig beregninger, som om dagen udregnes som et gennemsnit over døgnet. Det svarer til at få en lussing eller blive råbt ind i hovedet og så efter et døgn blive spurgt, hvor ondt det gjorde, når du ser på hele døgnet! Der er en max grænse for gennemsnittet for hele døgnet (TDENL) på 147,4, men det er svært som borger at forstå eller bruge dette gennemsnit. Om natten (fra kl 23 til 06) er der en max grænse på 80 db. CPH har placeret 12 målestationer inden på Lufthavnens område samt udvalgte steder omkring lufthavnen. Du kan se målernes placering...

læs mere